Các sản phẩm

Tủ thông minh N2
N2 Nitơ Tủ / khô Air Nội

QS-1200-6(1250L)

N2 Nitơ Tủ / khô Air Nội

Dòng sản phẩm
Mô hình QS-1200-6 QS-600
Hình ảnh sản phẩm
Phạm vi độ ẩm 1 ~ 50% RH, có thể điều chỉnh
Độ chính xác ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃
Vôn 110V / 230V
Kích thước bên ngoài (mm) W1200 * D672 * H1820 W600 * D672 * H1820
Kích thước bên trong (mm) W1198 * D635 * H1647 W598 * D635 * H1647
Kích thước kệ (mm) W1155 * D530 * H20 W555 * D530 * H20
Sức chứa 1250L 624L
Số kệ 5 5
Sự tiêu thụ năng lượng Đại lộ 20Wh
Tối đa 50W
Đại lộ 20Wh
Tối đa 50W
Loading...
Lịch sử
    3Thắc mắc